برای سالم تر زیستن تا همیشه وقت نداریم! آگاهی را در زندگی تان پر رنگ کنید و زندگی سالم تری بیافرینید. زخم های ما در رابطه به وجود آمده اند و در رابطه تسکین می یابند.

مراجعین محترم، پس از ثبت درخواست توسط شما، از طرف کلینیک آگاه تهران برای هماهنگی جلسه، با شما تماس خواهد گرفته شد.

Image